La Sindicatura de Comptes organitza un seminari d'auditoria operativa en el sector públic 

La Sindicatura de Comptes ha organitzat els dies 4 i 5 de desembre un seminari d'auditoria operativa en el sector públic, celebrat en la seu de la Fundació ADEIT Universitat-Empresa. Durant dues jornades s'han exposat experiències en matèria d'auditoria operativa, tant del Tribunal de Comptes Europeu com de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. Per a açò, ha comptat amb la participació de diferents experts com el gerent principal del Tribunal de Comptes Europeu, Fabrice Mercadé, i Eduardo Ruíz García, secretari general de la institució auditora externa independent de la UE.


El síndic de comptes de la Sindicatura de Comptes, Antonio Mira-Perceval Pastor, va ser l'encarregat d'inaugurar el seminari; va incidir en la importància que la despesa pública –amb diners de tots els contribuents- siga gestionada amb criteris d’eficàcia i eficiència.


El dilluns Daniel Costa va abordar l'auditoria sobre la intervenció de la Comissió Europea en la crisi financera grega. A més, el gerent principal del Tribunal de Comptes Europeu, Fabrice Mercadé, va parlar sobre l'auditoria de la missió de la policia de la UE a Afganistan, i va aprofitar per a insistir en la importància de l'adequada comunicació dels informes i de la relació amb la premsa.


L'auditor de la Sindicatura de Comptes Miguel Olivas va exposar els antecedents de l'auditoria operativa en la Sindicatura de Comptes i va presentar l'Auditoria Operativa dels Concerts Sanitaris, juntament amb de Joaquín Izquierdo Peris, tècnic d'auditoria de la Sindicatura.


La primera jornada va concloure amb una ponència de Pilar Ríos i Ana Escrivá sobre com tractar la informació quan l'objecte de l'auditoria fa referència a diverses entitats. Van defensar la utilitat del disseny de plantilles i l'ús de qüestionaris.


El dimarts, el seminari va arrancar amb un taller pràctic sobre auditoria operativa. Es va treballar en grups sobre un cas pràctic abordant totes les etapes que comporta aquest tipus de fiscalització. L'exercici pràctic va començar amb els primers passos quan s’escomet un treball d'auditoria operativa i va seguir amb la planificació, la determinació dels objectius i criteris d'auditoria. Després d'açò, es va abordar també l'execució, obtenció d'evidències, conclusions de la fiscalització i elaboració de l'informe.


En aquest taller van participar Miguel Olives Arroyo, Eduardo Ruíz García, Fabrice Mercadé, Daniel Costa de Magalhãés, Joaquín Izquierdo Peris, Juan Gámir Giner i Pilar Ríos Segarra.


Finalment, el secretari general del Tribunal de Comptes Europeu, Eduardo Ruíz García, va aprofundir en el mesurament dels resultats de les institucions d'auditoria.


L'encarregat de clausurar el seminari va ser el síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella Tormo, que va al·ludir a la importància de l'auditoria operativa per a millorar l'eficiència i eficàcia de la gestió pública davant situacions adverses en les finances públiques.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es