La Sindicatura de Comptes demana a les Corts la necessitat de comptar amb capacitat sancionadora 

- Reivindica que la modificació de la Llei de la Sindicatura incremente i reforce la seua independència

- Vicent Cucarella compareix davant la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de Les Corts Valencianes

València, 7 de febrer.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella, ha intervingut este matí davant la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de Les Corts Valencianes.

Ho ha fet per a defensar la necessitat de què la nova llei de la Sindicatura garantisca la independència i reforce les atribucions de la Sindicatura de Comptes. De fet, durant la seua compareixença, Cucarella ha manifestat la importància d'una modificació que dote a la Institució de poder coercitiu i capacitat sancionadora.

No obstant això, i com ha anunciat el síndic major, el Consell de la Sindicatura ha presentat hui una esmena ciutadana on concreta les aportacions i suggeriments de la Institució per a la redacció de la nova llei.

En este sentit, Cucarella ha insistit en què la Sindicatura ha de seguir mantenint la seua independència per a elaborar els seus pressupostos, així com la dels seus òrgans. Més concretament, en aquest apartat, ha fet referència a que els síndics siguen, com fins ara, elegits per majoria qualificada i que la consideració relacionada amb la paritat de gènere siga compatible amb el fet que existeixen 3 síndics.

Pel que fa a la proposta de limitar el nombre de renovacions dels síndics i del síndic major, ha assenyalat la importància d'abordar també el procés de transició. "Si volem que la Sindicatura mantinga el seu ritme de treball, haurem de poder establir un criteri de transició que evite la ruptura brusca de les tasques del Consell. Cal conjugar la nova perspectiva que sempre aporta un nou síndic amb l'experiència que aporta el síndic ja existent", ha matisat al respecte.

Una altra de les consideracions exposades pel síndic és que Les Corts haurien de debatre l'aprovació del Compte General de la Generalitat i no l'aprovació de l'informe de fiscalització realitzat per la Sindicatura. "Realment el nostre informe és un mitjà per ajudar a Les Corts a valorar la tasca realitzada pel Govern. Per això, proposem que els comptes generals de l'Administració de la Generalitat siguen aprovats pel seu Consell i ratificats pel Ple de Les Corts a la vista de l'informe de fiscalització de la Sindicatura", ha remarcat.

Durant la compareixença, també ha destacat la importància de determinar l'àmbit d'actuació de la Sindicatura. L’objectiu, ha assenyalat, és arribar a un sector públic extens que incloga “qualsevol ens instrumental que estiga situat en l’òrbita d’allò públic, siga per finançament majoritari, per participació o per domini efectiu, així com reforçar el deure de col·laboració de les entitats fiscalitzades".

Així mateix, Cucarella ha fet valdre la importància de l'activitat fiscalitzadora de la Sindicatura i ha destacat que "és un òrgan de control extern ben valorat fora del nostre territori i referent per a altres, gràcies al bon equip humà i a la nostra independència, i que cal mantenir".

NOTA A REDACTORS EN CAP I PERIODISTES

Per a qualsevol aclariment o major informació, la premsa haurà de contactar amb Ramón Pedrosa, de Minister Media, que gestiona la comunicació de la Sindicatura de Comptes, en el telèfon 672129922, o en el correu electrònic ramon@ministerofm.com.

A més, a la pàgina web de la Institució (http://www.sindicom.gva.es) poden consultar totes les dades sobre la Sindicatura.


Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es