Vicent Cucarella presenta a les Corts l’Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat de l'exercici 2015 

València, 27 de febrer.- El síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella, va comparéixer el passat 24 de febrer davant la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes per a presentar als diputats l'Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat corresponent a l'exercici 2015, que va ser lliurat el passat 28 de desembre de 2016. L’informe conté la fiscalització del Compte de l’Administració de la Generalitat i també la d’11 empreses, organismes, fundacions i consorcis públics de la Generalitat.

Cucarella va destacar que els dos consorcis hospitalaris fiscalitzats (Hospital General de València i Hospital Provincial de Castelló) han presentat indicis de responsabilitat comptable i amb aquesta consideració s’han tramés al Tribunal de Cuentas i a la seua Fiscalia. Sobre una hipotètica cessió de la capacitat jurisdiccional del Tribunal de Cuentas, va explicar que “és cert que en alguns casos es podria demanar i incrementaria la nostra autonomia, però per a fer-ho caldria redimensionar prèviament la Sindicatura”.

També va informar als diputats que, després de la presentació de l'informe, la Consellería d'Hisenda es va posar en contacte amb la Sindicatura per a obrir grups de treball bilaterals per a corregir tot el que l'informe posa de manifest. Cucarella va destacar aquest interès per aplicar les recomanacions de la Sindicatura i va insistir en la importància dels informes com a instrument d’informació a les Corts perquè coneguen la gestió dels diners públics.

Davant els diputats, va explicar que “som l’autonomia amb els ingressos per càpita més baixos, en gran mesura per un model de finançament que discrimina als valencians”.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es