La Sindicatura de Comptes fiscalitzarà els ajuntaments de València, Alacant, Castelló i Elx en 2017 

- També fiscalitzarà els comptes de l’Empresa Municipal de Transport de València (EMT) i els de Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx, SA (PIMESA).


- La Institució emetrà, en col·laboració amb el Tribunal de Comptes, un informe especial sobre la reestructuració del sector públic autonòmic en el període 2001-2016.


València, 1 de febrer.- La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana fiscalitzarà en 2017 els quatre ajuntaments més grans de la Comunitat Valenciana (València, Alacant, Castelló i Elx), així com l’Empresa Municipal de Transport de València (EMT) i Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx, SA (PIMESA). A més, emetrà, en col·laboració amb el Tribunal de Comptes, un informe especial sobre la reestructuració del sector públic autonòmic en el període 2001-2017.

Aquests són alguns dels aspectes que ha comunicat hui el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Vicent Cucarella, juntament amb els síndics Marcela Miró i Antonio Mira-Perceval, que han presentat aquest matí, en la seu de la Sindicatura, el Programa Anual d'Actuació de la Institució corresponent a l’exercici 2017.

Així, s’ha anunciat que es realitzaran fiscalitzacions de regularitat i especials dels comptes anuals de Les Corts, de l’Institut Valencià de l’Administració Tributària, de l’Institut Valencià de Finances, de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, de CulturArts, del Consorci Hospital General Universitat de València i del Consorci Hospital Provincial de Castelló; així como auditories dels sistemes d’informació de les caixes fixes i del Registre de Factures i de gestió de la factura electrònica.

D’altra banda, es finalitzaran les auditories operatives de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de Manises, de la concessió de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i dels serveis d’extinció d’incendis provincials i autonòmics. També en l’àmbit de les auditories operatives, s’iniciaran els següents informes:

-Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral del Departament de Salut de l’Hospital de Torrevella.

-Auditoria operativa del Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

-Auditoria operativa del programa pressupostari 313.60, relatiu a la gestió de centres i programa de persones majors.

-Auditoria del control intern i els sistemes d’informació de la gestió de compres de la Conselleria de Sanitat.

El programa inclou, també, la realització d’un informe especial relatiu a la gestió tributària i recaptació de les tres diputacions provincials.

Durant la presentació, Cucarella ha assenyalat la importància del Pla Anual d’Actuació, ja que “la Sindicatura de Comptes ha de realitzar la seua activitat de control d’acord amb un programa previ, confeccionat per ella mateixa i amb l’execució del qual puga formar-se judici suficient sobre la qualitat i regularitat de la gestió econòmica i financera del sector públic valencià”. En la mateixa línea, el síndic major ha insistit en “la independència de la Institució per a determinar el pla, així com en la importància d’aprofitar l’experiència i l’anàlisi de les àrees de risc per a decidir l’assignació dels recursos humans existents en la Sindicatura”.


NOTA A REDACTORS EN CAP I PERIODISTES

Per a qualsevol aclariment o major informació, la premsa haurà de contactar amb Ramón Pedrosa, de Minister Media, que gestiona la comunicació de la Sindicatura de Comptes, en el telèfon 672129922, o en el correu electrònic ramon@ministerofm.com.

A més, en la pàgina web de la Institució (http://www.sindicom.gva.es) poden consultar totes les dades sobre la Sindicatura.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es