Seu electrònica 

 • REGISTRE ELECTRÒNIC D'ENTRADA

  * Recomanem l'ús del navegador Google Chrome

  Tràmits que es poden realitzar:
  - Remissió de la informació contractual del sector públic local i autonòmic (Art. 29 TRLCSP)
  - Remissió de la informació sobre obligacions pendents d'aplicar a pressuposts i advertiments
  - Remissió de la relació anual de contractes del sector públic autonòmic
  - Remissió dels convenis i de la relació anual dels convenis del sector públic autonòmic
  - Presentació d'al·legacions i documentació/escrits

 • PERFIL DE CONTRACTANT
 • PLATAFORMA PER A LA RENDICIÓ TELEMÀTICA DE COMPTES GENERALS DE LES EELL


Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es