Notícies 

31-juliol-2019

Una vegada finalitzat el termini d’inscripció (30-06-2019), s’espera l’assistència a les Trobades de 232 persones, amb les institucions de procedència següents:
La distribució dels assistents per grups i el nombre de ponències presentades en cada grup és el següent:

hhhhhh
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es