Inscripcions 

Com inscriure-s’hi

S’ha de completar el formulari d’inscripció. El sistema genera automàticament un número d’inscripció provisional que es confirmarà:

a) En el cas de ponents, quan l’organització comunique l’acceptació de la ponència (vegeu les normes per a la presentació de ponències).

b) Amb caràcter general, quan s’haja rebut la comunicació del banc que confirme el pagament de la quota d’inscripció.

Quota d’inscripció

La quota d’inscripció a les XIII Trobades Tècniques dels OCEX és de 200 euros i inclou la participació en tots els actes organitzats que consten en el programa d’activitats.

L’ingrés s’ha de fer en el compte corrent de la Sindicatura de Comptes amb l’IBAN ES66 0081 0693 6000 0224 8428. Cal indicar en el concepte “Inscripció a les XIII Trobades”.

Ha d’estar clar el nom i cognoms de la persona que s’hi inscriu o de la institució si es fa un pagament conjunt.

Quan es reba el pagament quedarà confirmada la inscripció i s’enviarà un correu electrònic personal per a informar-ne.

Tal com s’assenyala en les normes per a la presentació de ponències, es bonificarà el 100% de la quota d’Inscripció que corresponga als ponents amb una presentació/comunicació que haja estat seleccionada per a exposar-la durant les Trobades. En el cas de comunicació conjunta, el descompte s’aplicarà exclusivament al primer signant de la comunicació.

Contacte

L’adreça de correu de contacte per a qualsevol qüestió relacionada amb les inscripcions és xiii-encuentros-ocex@gva.es. En l’apartat “Assumpte” del correu s’ha de posar “Inscripcions”.

Nota important

Hi ha una limitació en la capacitat de 225 persones i, per tant, la inscripció es limitarà a les primeres 225 persones que la realitzen.
Les inscripcions estaran obertes fins al 30 de juny.


Accediu al formulari des d’aquest enllaç


AVÍS LEGAL

Les dades personals que heu facilitat o que han facilitat tercers seran tractades per la Sindicatura de Comptes, a fi de gestionar i mantenir els contactes que es produïsquen com a conseqüència de la relació que manteniu amb la institució, que actua en el marc de les competències que li atorga l’ordenament jurídic, d’acord amb l’article 6.1, apartats c i e, del Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i amb l’article 8 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals.

El termini de conservació de les vostres dades el determinarà la relació que manteniu amb nosaltres. Per a més informació o per a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat, adreceu una comunicació per escrit a la Sindicatura de Comptes, al c/ Sant Vicent Màrtir, 4, 46002 València, o al delegat de protecció de dades al seu correu electrònic: dpdsc@gva.es. En cas que considereu vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podeu interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Pot accedir a la resta d’informació sobre el tractament de les vostres dades personals l’enllaç següent: https://www.sindicom.gva.es/web/valencia.nsf/documento/lopd_seu_electronica.

PERMÍS A SER FOTOGRAFIAT/FILMAT

En assistir a aquest esdeveniment, la persona inscrita dona el seu permís a ser fotografiada i gravada durant el seu desenvolupament. La persona inscrita consent, en els termes establits ací, que l’organització de les XIII Trobades Tècniques difonga les fotografies i vídeos resultants en el seu lloc web, en mitjans socials i/o en altres mitjans impresos. La persona inscrita entén que aquest ús de les fotografies i vídeos es realitzarà sense cap tipus de remuneració i renuncia a qualsevol dret a aprovar l’ús mencionat de fotografies i vídeos ara o en el futur, sense detriment dels seus drets relacionats amb la protecció de dades de caràcter personal.

Actualitzat el 15 de maig de 2019

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es