Eleccions autonòmiques 2019 

1. Enllaç a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana

2. Instrucció relativa a la fiscalització de les comptabilitats de les eleccions a les Corts de 28 d’abril de 2019

3. Normes que cal remetre als administradors de les candidatures que, d'acord amb la llei electoral valenciana, seran objecte de fiscalització

4. Fitxers normalitzats de remissió per a formacions polítiques

5. Fitxer normalitzat de remissió per a entitats financeres (Descarregar)

6. Fitxer normalitzat de remissió per als proveïdors de les formacions polítiques (Descarregar)

7. Guia detallada del procediment de remissió dels fitxers

   Avis:
   La grandària màxima de cada fitxer individual no ha de superar els 25 MB.
   Els PDF han d’anar escanejats en blanc i negre a una resolució mínima de 600 dpi.
   No s’ha de modificar l’estructura de les plantilles de models de remissió que es proporcionen.
8. Tramitació de l’enviament (amb certificat digital)
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es