Requisits tècnics 

Per a poder fer ús del registre d'entrada de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana s'han de complir els següents requisits:
 • Per a un ús correcte d’aquests certificats en entorn Windows recomanem la instal·lació d’una versió de màquina virtual Java 1.6 o superior.
 • Per a la correcta visualització d’alguns formats de documents i còpies electròniques recomanem la instal·lació del client Adobe Acrobat Reader 9 o superior.
 • Els documents que adjunteu per a realitzar un tràmit hauran d’estar en formats estàndards i hauran de tenir una mida de fitxer inferior a 30 MB.

 • Certificat digital

  - Certificats digitals de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). Podeu consultar les instruccions per a la seua obtenció i la configuració del navegador d’Internet en http://www.accv.es

  - Certificats digitals de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Podeu consultar les instruccions per a la seua obtenció i la configuració del navegador d’Internet en http://www.fnmt.es


 • Navegador d'internet:

  La Seu Electrònica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana està optimitzada per a l’ús dels següents navegadors:

  - Google Chrome: 19.0.1084.52
  - Mozilla Firefox: 12.0
  - Microsoft Internet Explorer: 9 o superior

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es