Plataforma per a la rendició telemàtica dels Comptes Generals de les EELL 

De conformitat amb l'Acord de 14 de desembre de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes (vegeu el DOCV núm. 7687, de 29 de desembre de 2015), les entitats locals han de presentar els seus comptes exclusivament en suport informàtic, segons el que estableix la Resolució de 13 de novembre de 2015 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es recomana un nou format normalitzat del Compte General de les entitats locals en suport informàtic per a la seua rendició (BOE núm. 278, de 20 de novembre de 2015).

A fi de facilitar el compliment de l'obligació de retre el Compte General, les entitats locals poden sol·licitar ajuda al servei d'assistència a municipis de la seua diputació provincial; per a qualsevol dubte, també poden cridar al telèfon que figura en la web de rendició de comptes de les entitats locals (www.sindicom.gva.es) o bé al telèfon d'aquesta Sindicatura 963876446.

Els esquemes “xsd” del format establit per a 2015, així com per a exercicis anteriors es pot trobar en la corresponent pàgina de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat:

http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/ContabilidadPublicaLocal/Paginas/FormatoNormalizadoCuentaGeneral.aspx


EL SÍNDIC DE COMPTESAntonio Mira-Perceval Pastor
Plataforma para la rendición Telemática de las EE.LL
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es