Oposicions i concursos 

  • Convocatòria 01/2019. ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir quatre places de tècnic d’auditoria, en llocs de treball corresponents a la modalitat de corporacions territorials i altres ens públics, subgrup A1, sector administració general. (Publicació bases: DOGV i BOC)
  • Convocatòria 02/2019. ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir tres places d’ajudant d’auditoria, en llocs de treball corresponents a la modalitat de corporacions territorials i altres ens públics, subgrup A2, sector administració general. (Publicació bases: DOGV i BOC)
  • Convocatòria 03/2019. ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir, pel torn de promoció interna, una plaça d’ajudant o ajudanta de la unitat d’auditoria de sistemes d’informació, subgrupo A2, sector administració general. (Publicación bases: DOGV i BOC)
  • Convocatòria 04/2019. ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir, pel torn lliure, una plaça de traductor corrector o traductora correctora, subgrup A1, sector administració especial. Convocatòria 04/2019. (Publicació bases: DOGV i BOC)
  • Convocatòria 5/2019. ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir tres places d’administratiu o administrativa, subgrup C1, sector administració general. Convocatòria 05/2019 (Publicación bases: DOGV i BOC)
  • Convocatòria 06/2019. ACORD 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir, pel torn de promoció interna, una plaça d’administratiu o administrativa de gestió informàtica, subgrup C1, sector administració general. (Publicació bases: DOGV i BOC)Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es