Normativa 

PRINCIPIOS Y NORMAS DE AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO (1992)


Davant la necessitat d’establir criteris de coordinació entre els distints òrgans de control extern es crea la Comissió de Coordinació del Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol que elabora aquest “Principios y normas de auditoría del sector público” que recullenels criteris fonamentals que han d’observar tant els òrgans institucionals de control extern, com els experts independents, amb la finalitat que els seus informes puguen ser assumits per aquells. Tot això està adreçat a dissenyar un marc normatiu uniforme, que enpermetia disposar d’informes homologables entre sí i conforme als principis, normes i procediments generalment aplicats per professionals de l’auditoria.

MANUAL Y DISPOSICIONES TÉCNICAS APLICABLES A LA FISCALIZACIÓN EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO VALENCIANO (2003)Aquesta obra recull, per una banda, tant la llei de la Sindicatura de Comptes com el seu Reglament de Règim Interior, actualitzats després de les diverses modificacions introduïdes des de la seua aprovació, i, d’altra, la normativa d’aplicació en la fiscalització externa que realitza la Sindicatura: “Principios y normas de auditoría del sector público”, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol i les “Normas técnicas de auditoría de la ICAC”.

És, doncs, un manual que permet disposar d’una eina de treball actualitzada, compilada útil i pràctica.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es