Memòria d'activitats, comptes anuals i informe d'auditoria 

La Sindicatura de Comptes presenta aquesta Memòria per oferir informació detallada sobre la seua activitat al llarg de l'any 2018, tant pel que fa al control extern de la gestió economicofinancera del sector públic valencià, com quant a la seua organització i funcionament intern.

... veure o descarregar el document complet, del exercici 2018

EXERCICIS ANTERIORS

 • Memòria d'activitats i comptes anuals exercici 2017
 • Memòria d'activitats i comptes anuals exercici 2016
 • Memòria d'activitats i comptes anuals exercici 2015
 • Memòria d'activitats i comptes anuals exercici 2014
 • Memòria d'activitats i comptes anuals exercici 2013
 • Memòria d'activitats i comptes anuals exercici 2012
 • Memòria d'activitats i comptes anuals exercici 2011
 • Memòria d'activitats i comptes anuals exercici 2010
 • Memòria d'activitats i comptes anuals exercici 2009
 • Memòria d'activitats i comptes anuals exercici 2008
 • Memòria d'activitats i comptes anuals exercici 2007
 • Memòria d'activitats i comptes anuals exercici 2006
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es