Jornades i trobades tècniques 

EL CONTROL DE ECONOMÍA, EFICIENCIA Y EFICACIA (1989)


Recull el curs impartit per Giles Bédard i Jean-Luc Ferland del Vérificateur Général du Québec sobre el control d’economia, eficiència i eficàcia.

Detalla, des de la pròpia definició dels conceptes, passant per la planificació de l’auditoria, les fases de l’examen, el mateix informe, fins les conclusions.

JORNADAS SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA (1995)
Recull les ponències que es presentaren en aquestes jornades.

La conferència inaugural es va centrar en exposar els principis bàsics que van inspirar la reforma de la contractació administrativa a Espanya, així com els aspectes fonamentals que van necessitar d’una adaptació a les Directrius comunitàries.

Les ponències es dedicaren: a l’estudi de diversos aspectes del dret europeu de la contractació pública i el seu control. (Regne Unit, Alemanya, França, Suècia i Itàlia); a aspectes concrets com el control de la qualitat i les mesures cauteloses i a la situació espanyola, analitzant la reforma de la contractació administrativa, així com els aspectes concrets de la fiscalització i gestió dels contractes públics.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es