INVENTARI D'ENS SUBJECTES A RENDICIÓ DE COMPTES (INVENS)

  • Característiques:
    • Autoritzat per: Síndic major
    • Actualitzat a: 05/04/2019
    • Formats: Excel (.xlsx), PDF
  • Aclaracions sobre el seu contingut i reglamentació (Entreu)
  • Anàlisi visual de l'INVENS (Entreu)
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es