Històric 

Les dades econòmiques recollides en aquesta base, pretenen ser històriques, és a dir, les corresponents als estats comptables des de l'any en què es va constituir la Comunitat Valenciana mitjançant la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Com a conseqüència de les distintes normatives vigents en cada moment, es produeixen variacions en el nombre d'entitats d'àmbit autonòmic valencià que han tingut l'obligació de retre comptes a la Sindicatura de Comptes.

Per a mostrar aquesta circumstància, així com la resta de variacions originades per la nova creació o l'extinció d'entitats, polsant en l'enllaç següent, es mostra un resum amb el nombre d'entitats, la informació de les quals està recollida actualment en la BADESPAV, detallada per tipus d'entitat.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es