Història i informació institucional 

EL MAESTRE RACIONAL (1989)Aquest llibre és producte d’un concurs convocat per la Sindicatura de Comptes amb la finalitat d’estimular la investigació sobre l’ofici del Mestre Racional.

L’estudi analitza les necessitats politicoeconòmiques de la seua creació i desenvolupament, la seua evolució i les transformacions, sense oblidar la societat marc i les relacions socials que l’explicaven i fonamentaven.

En el treball s’explica, per una banda, la funcionalitat social de la institució i les coordenades que delimitaven les seues activitats. D’altra banda, tracta de ressaltar la visió dinàmica, tot explicant tant el procés de creació de l’ofici com l’evolució fins a principis de l’edat moderna.

DEL MAESTRE RACIONAL A LA SINDICATURA DE COMPTES (1997)


En 1997, amb motiu de la inauguració de la nova seu de la Sindicatura es va publicar aquesta obra que ofereix una visió general de les característiques i funcions de la Sindicatura així com una breu presentació del seu antecedent històric: el Mestre Racional.

QUINZE ANYS DE LA SINDICATURA DE COMPTES (2000)Memòria que recopila les activitats i treballs realitzats per la Sindicatura durant els primers quinze anys de funcionament.

La memòria es divideix en cinc apartats que recullen: el marc legal y els antecedents històrics; l’activitat en la funció fiscalitzadora i en la funció jurisdiccional de la Sindicatura; la seua organització i el règim interior; les relacions institucionals i, finalment, el règim pressupostari i la dotació material.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es