La Sindicatura

La Sindicatura 

Informació sobre la institució: composició organizació, estructura, programa anual .... (Summary in English)
Els nostres informes en pdf

Els nostres informes 

Publiquem tots els nostres informes en la web. Reflecteixen la tasca fiscalitzadora i de control de la Sindicatura.
Eurorai

Eurorai 

EUROPEAN ORGANIZATION OF REGIONAL AUDIT INSTITUTIONS
Miscel·lània

Miscel·lània 

Ací trobem informació sobre d'altres activitats: premi d'investigació, publicacions, concursos, enllaços ....
Plataforma rendició

Portal de rendició de comptes  

El Portal Rendició de Comptes és una iniciativa per facilitar la rendició de comptes de les Entitats Locals i permetre als ciutadans tenir accés a la informació i conèixer la gestió desenvolupada
BADEPAV

BADESPAV 

Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià
transparencia

Portal de Transparència 

En el portal de transparència es publiquen dades per a garantir la transparència i el dret d’accés dels ciutadans a la informació de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
 
Compte General 2017
seu electronica
pla
programa anual d'actuació 2018
memòria  i comptes anuals 2017
perfil de contactant
boletin ocex
video  ocex
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es