INFORMES Fons de Compensació Interterritorial i Regularitat de la Comptabiltat Electoral
Cercar paraules: Títol Contingut
Prog. anual /
Nº informe
Can be sorted ascending or descending
Any
fiscalitzat
Can be sorted ascending or descending
TítolCan be sorted ascending or descendingVolumCan be sorted ascending or descendingCastellàValencià
2019/102019Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts Valencianes de 28 d’abril de 2019IPDFPDF
2018/252017Informe dels projectes finançats amb càrrec als Fons de Compensació Interterritorial (FCI)IPDFPDF
2017/322016Informe dels projectes finançats amb càrrec
als Fons de Compensació Interterritorial (FCI)
Comunitat Valenciana.
IPDFPDF
2016/522015Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2015)IPDFPDF
2015/402014Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2014)IPDFPDF
2015/032015Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts de 24 de maig de 2015IPDFPDF
2014/432013Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2013)IPDFPDF
2013/402012Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2012)IPDFPDF
2012/352011Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2011)IPDFPDF
-2011Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les elecciones a Les Corts Valencianes de 22 de maig de 2011IPDFPDF
-2010Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2010)IPDFPDF
-2009Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2009)IPDFPDF
-2009Addenda a l'informe de "declaració sobre las regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a Corts Valencianes de 27 de maig de 2007"IPDFPDF
-2008Informe especial sobre la revisió dels expedients G001/2008 i G002/2008, d'ajudes a la cooperació de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, realitzat a petició de les Corts Valencianes de data 10/11/2010IPDFPDF
-2008Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2008)IPDFPDF
-2007Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2007)IPDFPDF
-2007Regularitat de les comptabilitats electoralsIPDFPDF
-2006Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2006)IPDFPDF
-2005Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2005 )IPDFPDF
-2004Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2004)IPDFPDF