INFORMES Ajuntaments
Cercar paraules: Títol Contingut
Prog. anual /
Nº informe
Can be sorted ascending or descending
Any
fiscalitzat
Can be sorted ascending or descending
TítolCan be sorted ascending or descendingVolumCan be sorted ascending or descendingCastellàValencià
2019/092019Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Exercicis 2017-2019IPDFPDF
2019/062016Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Gandia. Exercicis 2016-2017IPDFPDF
2019/012016Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Villena. Exercicis 2016 a 2018IPDFPDF
2018/292016Informe sobre auditoria operativa de la gestió i recaptació delegada en les diputacions de la Comunitat Valenciana. Exercici 2016IPDFPDF
2018/282016Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes i
advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria.
Exercici 2016
IPDFPDF
2018/272016Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Santa Pola. Exercicis 2016 a 2018IPDFPDF
2018/262016Informe d’auditoria operativa sobre les inversions efectuades per les diputacions en les entitats locals. Exercicis 2014-2016IPDFPDF
2018/062015Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de
l’Ajuntament de Castelló de la Plana. Exercicis de 2015 a 2017
IPDFPDF
2018/022016Promocions i iniciatives municipals d’Elx, SA (PIMESA). Exercici de 2016IPDFPDF
2018/012015Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament d’Elx.Exercici de 2015IPDFPDF
2017/372015Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament d’Alacant. Exercici de 2015IPDFPDF
2017/342014Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Vallada. Exercici 2014IPDFPDF
2017/332015Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de València. Exercici de 2015IPDFPDF
2017/142016Informe de fiscalització de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU. (EMT).
Exercici de 2016
IPDFPDF
2017/132015Informe de fiscalització sobre els acords i les resolucions contraris als advertiments
formulats pels interventors locals, omissió del tràmit de fiscalització prèvia i anomalies detectades
en matèria d’ingressos. Exercici 2015
IPDFPDF
2017/092014Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Loriguilla. Exercici de 2014IPDFPDF
2017/082014Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Gàtova. Exercici de 2014IPDFPDF
2017/072015Informe global sobre el control intern dels ajuntaments amb població entre 25.000 i 30.000 habitants. Exercici de 2015IPDFPDF
2017/062015Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Favara. Exercicis de 2014 i 2015IPDFPDF
2017/052015Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Xirivella. Exercici de 2015IPDFPDF